خدمات آنلاین آزمایشگاه

شرایط انجام آزمایش

جهت آگاهی از شرایط انجام آزمایش می توانید از مطالب این صفحه استفاده نمایید.

دستورالعمل جهت تهیه نمونه برای تست OB

گاهی اوقات خونریزی های مختصری در بخش های دستگاه گوارش اتفاق می افتد. که به علت کم بودن با چشم دیده نمی شود، بنابراین باید با روش های آزمایشگاهی تشخیص…

دستورالعمل جهت تهیه نمونه مدفوع:

رایج ترین کاربرد آزمایش مدفوع تشخیص انواع مختلف انگل های بیماری زا در روده است .افرادی که تحت آزمایش مدفوع قرار می گیرند، باید برای مدت ۷ تا ۱۰ روز…

دستور العمل جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته:

نمونه ادرار ۲۴ ساعته برای تشخیص بسیاری از بیماری ها مخصوصاً بیماریهای کلیوی مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه باید دقیقاً طی ۲۴ ساعت جمع آوری گردد. به همین منظور…