خدمات آنلاین آزمایشگاه

دستور العمل جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته:

نمونه ادرار ۲۴ ساعته برای تشخیص بسیاری از بیماری ها مخصوصاً بیماریهای کلیوی مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه باید دقیقاً طی ۲۴ ساعت جمع آوری گردد. به همین منظور گالن هایی از سوی آزمایشگاه در اختیار شما قرار می گیرد که برخی از آنها حاوی مواد نگهدارنده مایع یا جامد است . نکته مهم این است که شما نباید تحت هیچ شرایطی این مواد را خالی کرده یا آنها را بو کنید.

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

  • در ابتدای جمع آوری نمونه، دفع ادرار را انجام داده و آن را دور بریزید و زمان را دقیقاً یادداشت کنید ( مثلا،ً ساعت ۷ صبح)
  • به مدت یک شبانه روز ( ۲۴ ساعت) یعنی تا ساعت ۷ صبح فردا تمامی نوبت های دفع ادرار را در ظرف مخصوص جمع آوری کنید .
  • در طول جمع آوری ادرار باید ظرف جمع آوری دور از دسترس کودکان و در جای خنک ( ترجیحاً در یخچال) نگهداری شده و بلافاصله پس از اتمام کار به آزمایشگاه تحویل داده شود.
  • آخرین نوبت دفع ادرار باید راس همان ساعتی که جمع آوری ادرار شروع شده بود. انجام و در ظرف مخصوص جمع آوری نمونه ریخته شود.
  • درصورت امکان ادرار را مستقیماً داخل گالن نریزید واز ظرف های استریل ادرار جهت این کار استفاده نمائید.
nowinlab وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید