خدمات آنلاین آزمایشگاه

ویرایش ژن از طریق CRISPR/CAS9 می‌تواند منجر به سمیت سلولی و بی‌ثباتی ژنوم شود

دانشمندان در IRB Barcelona, به سرپرستی دکتر فران سوپک، اعلام کرده‌اند که بسته به نقطه هدف ژنوم انسان، ویرایش ژن توسط کریسپر می‌تواند منجر به سمیت سلولی و بی‌ثباتی ژنومی شود. این اثر ناخواسته با واسطه پروتئین سرکوب گر تومور P53 رخ می‌دهد.
پروتئین P53 به عنوان نگهبان ژنوم شناخته می‌شود و می‌تواند آسیب DNA را تشخیص دهد و سلول‌ها را مجبور به توقف تقسیم سلولی کند. بنابراین p53 زمینه‌ساز یک مکانیسم حفاظتی طبیعی در برابر سرطان و سایر عوارض مرتبط با آسیب DNA است.
عارضه اصلی در مورد p53 و ویرایش ژن این است که سلولی‌هایی که بر ویرایش کریسپر غلبه می‌کنند ممکن است دقیقا به دلیل عملکرد معیوب p53 این کار را انجام دهند.
این سلول‌ها ممکن است کمتر قادر به تشخیص آسیب DNA و یا آماده کردن سلول ها برای مرگ برنامه‌ریزی شده باشند. پس جهش‌ها بیشتر تجمع می‌یابند و خطر ابتلا به انواع بدخیمی‌های ژنتیکی افزایش می‌یابد‌.

nowinlab وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید