خدمات آنلاین آزمایشگاه

نحوه راهنمایی بیمار جهت تهیه نمونه پاپ اسمیر

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

  • در طی دو روز قبل از انجام تست پاپ اسمیر (تست سرطان دهانه رحم) از ژل، کرم و داروهای واژینال استفاده نشود.
  • تست پاپ اسمیر (تست سرطان دهانه رحم) نباید در زمان خونریزی پریود انجام شود.
  • تا ۲۴ ساعت قبل تماس جنسی نداشته باشد.
  • بهتر است این تست در فاصله روزهای ۱۸-۱۲ سیکل قاعدگی انجام شود.
  • انجام پاپ اسمیر در ۳ماهه اول حاملگی بلامانع است. در حاملگی دو هفته بعد از اولین روز آخرین
  • قاعدگی (روز ۱۶-۱۸ سیکل) بهترین زمان برای گرفتن پاپ اسمیر است.
  • انجام پاپ اسمیر باید حداقل ۸ هفته بعد از زایمان باشد.
  • انجام پاپ اسمیر مجدد باید با فاصله زمانی بیشتر از ۸ هفته از پاپ قبلی باشد.
  • بعد از هیسترکتومی توتال (رحم و سرویکس برداشته می شوند) ولی بعد از هیسترکتومی توتال (که سرویکس باقی گذاشته می شود) باید پاپ اسمیر انجام شود.
nowinlab وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید