خدمات آنلاین آزمایشگاه

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش PT و PTT

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

  • اگر جهت کنترل دوز دارو استفاده می شوند ، نیم ساعت قبل از گرفتن دوز وارفارین (برای تست PT) و هپارین (برای تست PTT) نمونه گیری باید انجام شود. ترجیحأ همیشه به یک آزمایشگاه مراجعه شود.
  • مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (مانند آسپیرین، ایبوبروفن، ایندومتاسین) از ۷ الی ۱۰ روز قبل از نمونه گیری بر نتایج آزمایش تاثیر گذار است.
  • مصرف داروهای ضد انعقاد نظیر وارفارین و هپارین از سه روز قبل از نمونه گیری بر نتایج آزمایش تاثیرگذار است.
nowinlab وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید