خدمات آنلاین آزمایشگاه

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش CPK

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

  • حداقل تا یک  هفته قبل از انجام تست هیچ گونه تزریق داخل عضلانی نداشته باشد.
  • حداقل تا یک هفته قبل از انجام تست از انجام فعالیت ورزشی سنگین خودداری فرماید.
nowinlab وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید