خدمات آنلاین آزمایشگاه

مادران باردار

آزمایشگاه آزمایشگاه نوین رژیم غذایی مغز ژنتیک

چیزی که مادربزرگ شما یک عمر قبل می خورد ممکن است بر مغز شما تأثیر بگذارد!!!

یک مطالعه جدید در مورد بارداری حیوانات به شواهد فزاینده ای اضافه می کند که mother’s environment می تواند در درازمدت بر متابولیسم فرزندش تأثیر بگذارد. این اثر بین نسلی…