خدمات آنلاین آزمایشگاه

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش HLA

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد :

  • ۱۴ روز تزریق خون نداشته باشد و ۴۸ ساعت از دیالیز گذشته باشد.
  • در ارتباط با HLA 27 بیمار قبل از ساعت ۱۱ صبح به آزمایشگاه مراجعه نماید و احتیاجی به ناشتا بودن نیست.
nowinlab وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید