خدمات آنلاین آزمایشگاه

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش تستوسترون، آلدسترون و آندروستندیون

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

  • تستوسترون

بهتر است نمونه صبح گرفته شود به دلیل آنکه سطح آن در صبح از بالاتر از ساعت های دیگر است.

  • آلدسترون

احتیاجی به ناشتا بودن بیمار ندارد.

آزمایش باید دو هفته بعد از وجود هیچ محدودیت در رژیم غذایی (ولی محدودیت در مصرف نمک، معادل ۳ گرم نمک روزانه) انجام شود.

بیمار قبل از انجام آزمایش حداقل ۲ ساعت در وضعیت نشسته باشد.

آزمایش دو هفته پس از قطع داروهای ضد فشار خون، مدرها، قرص های ضد بارداری و کورتون ها باید انجام شود.

  • آندروستندیون

آزمایش یک هفته قبل و یا بعد از خونریزی های ماهیانه باید انجام شود.

از آنجائیکه بالاترین زمان تولید این هورمون در ۷ صبح است بنابراین نمونه گیری باید قبل از ساعت ۸ صبح انجام شود.

nowinlab وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید