خدمات آنلاین آزمایشگاه

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش اوره

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

  • بیمار باید حداقل ۲ الی ۳ روز پیش از انجام آزمایش از مصرف غذاهای حاوی گوشت زیاد خودداری نماید.
nowinlab وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید