خدمات آنلاین آزمایشگاه

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش آهن و TIBC

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

  • شب قبل از آزمایش نباید غذای غنی از آهن مثل گوشت قرمز مصرف نماید.
nowinlab وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید