خدمات آنلاین آزمایشگاه

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش آنزیم های کبدی

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

  • نیازی به ناشتا بودن بیمار نیست. ولی بهتر است حداقل چند ساعت بیمار ناشتا باشد.
  • مصرف الکل سبب آسیب به کبد شده و در نتیجه بسیاری از آنزیم های کبدی از جمله آلکالن فسفاتاز، SGOT، SGPT و GGT افزایش می یابد.
  • مصرف فنوباربیتال و فنی توئین که جزء داروهای ضد صرع می باشند سبب افزایش سطح آنزیم های کبدی می شود.
  • حداقل ۳ روز قبل از آزمایش هیچگونه تزریق عضلانی نداشته باشید.
nowinlab وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید