خدمات آنلاین آزمایشگاه

دستورالعمل جهت تهیه نمونه semen (مایع منی)

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

 • از زمان آخرین نزدیکی یا انزال حداقل ۳ روز و حداکثر ۵ روز گذشته باشد.
 • وجود تب در خلال ۳ روز پیش از انجام آزمایش و یا استفاده از جکوزی و یا سونای گرم در ۳ روز پیش از آزمایش نتیجه را تحت تاثیر قرار می دهد.
 • نمونه گیری باید در ظرف مخصوصی که آزمایشگاه در اختیارتان قرار می دهد انجام گیرد .
 • قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف بهتراست با دست گرفتن ظرف، دمای آن را به حدود ۳۷ درجه سانتی گراد ( درجه حرارت بدن) برسانید.
 • از قرار دادن نمونه در حرارت های کمتر از ۳۰-۳۷ درجه بالاتر از ۴۰ درجه سانتی گراد خود داری نموده و سعی کنید تا زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه آن را در دمای نزدیک حرارت بدن (۳۷ درجه سانتی گراد) نگهداری کنید.
 • نمونه بهتر است در آزمایشگاه تهیه شود، چنانچه در خارج از آزمایشگاه تهیه شود باید درعرض حداکثر نیم ساعت تحویل آزمایشگاه گردد. در حین انتقال نمونه دمای ظرف باید حدود دمای بدن باشد، برای اینکار می توانید با گرمای دست ظرف را گرم نموده و در داخل جیب خود حمل نمائید.
 • نمونه باید فقط از طریق تحریک مصنوعی (استمناء) و با دست کمی نمناک تهیه شود.
 • به هیچ وجه از کاندوم جهت جمع آوری نمونه استفاده نکنید.
 • از مواد لغزاننده (نظیر صابون) استفاده نکنید.
 • قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف دمای آن را به نزدیک درجه حرارت بدن (۳٧ درجه سانتی گراد) برسانید.
 • تمام نمونه خارج شده باید در داخل ظرف جمع آوری گردد.
 • ساعت دقیق جمع آوری قید گردد.
 • ظرف حاوی نمونه بلافاصله به مسئول مربوطه تحویل گردد.
 • نمونه مایع منی که از زمان جمع آوری آن بیش از نیم تا یک ساعت گذشته باشد، فاقد ارزش تشخیصی است.

آزمایش مایع منی بعد از بستن لوله ها در مردان (وازکتومی)

 • انجام ازمایش منی در این افراد مانند آزمایش معمولی منی است با این تفاوت که:
 • این آزمایش باید حداقل دو ماه پس از بستن لوله ها انجام شود.

در طی ۲۴ ساعت پیش از انجام آزمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هر علت دفع شود

nowinlab وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید