خدمات آنلاین آزمایشگاه

دستورالعمل آمادگی برای انجام آزمایش قند خون دو ساعته (۲hpp)

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

  • شب قبل از آزمایش حداقل ۸ ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز نمائید.
  • پس از اینکه نمونه خون ناشتا از شما گرفته شد ، صبحانه معمولی که هر روز می خورید را میل کنید.
  • وقتی اولین لقمه صبحانه را خوردید ساعت را یادداشت کنید. نمونه گیری دقیقاً ۲ ساعت پس از ساعت مذکور انجام می پذیرد.
  • حتی الامکان صبحانه را در آزمایشگاه صرف نموده و تا زمان انجام آزمایش در آزمایشگاه منتظر بمانید.
  • قبل از انجام آزمایش ( در طی مدت ناشتایی شب قبل) و در حین ۲ ساعت بعد سیگار نکشید.
  • در طول آزمایش ( در طی ۲ ساعت) از ورزش و پیاده روی خود داری نمائید.
  • آزمایش را حتماً قبل از ساعت ۱۰ صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعات دیرتر خودداری کنید.
  • در طی دو ساعت از خوردن هر نوع خوردنی و آشامیدنی ( آب در حد متعارف اشکالی ندارد) خودداری نمائید.
  • آزمایش قند ناشتا ودو ساعت پس از غذا را در یک روز انجام دهید.
nowinlab وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید